Domů » zpravodajství Hej, Občané!, z.s. » z domova » Protest proti špatnému hospodaření vedení České Televize a mrhání penězi občanů ČR.

Protest proti špatnému hospodaření vedení České Televize a mrhání penězi občanů ČR.

Led 28, 2019
Publikoval:
2202 přečtení

Protest proti špatnému hospodaření vedení České Televize a mrhání penězi občanů ČR.

Praha 28. 1. 2019

Spolek Hej Občané!, z.s. Vás zve na protestní demonstraci proti dalšímu rozkrádání rozpočtu České Televize. Ta se bude konat v Praze hned ve dvou termínech ve středu 30.1.2019 od 16 hod v dolní části Malostranského náměstí a následně ve čtvrtek 31.1.2019 od 10 hodin před Sněmovnou PČR.

Široká veřejnost chce vyjádřit svůj dlouhodobý nesouhlas s hospodařením ČT a mrháním prostředky, které bude mít v příštích letech za následek kolaps veřejnoprávní televize v ČR, případně výrazné navýšení poplatků ČT, které jsou hrazeny občany této republiky. Již v současné době vlivem špatného hospodaření dochází k omezování autorské tvorby a k nekonečnému opakovaní vysílání desítky let starých zahraničních programů, zejména levných seriálů.

Naším cílem je revize a nezávislý audit hospodaření ČT a vyvození důsledků ze zjištěných hospodářských informací. Je nutné, aby se veřejnost dozvěděla, kde skončily miliardy korun z jejich kapes.

Oslovujeme tímto poslance PČR, aby při čtvrtečním hlasování zohlednili přání široké veřejnosti při schvalování Výroční zprávy o hospodaření ČT a současně s tím i Výroční zprávy o činnosti ČT a požadovali nezávislý audit hospodaření, který do dnešního dne nebyl za uplynulé roky proveden a předložen ke kontrole.

Cíl této demonstrace je stabilizování hospodářské situace v ČT a navýšení prostředků na produkci domácí tvorby.