Domů » zpravodajství Hej, Občané!, z.s. » z domova » poslední červen, Den ozbrojených sil

poslední červen, Den ozbrojených sil

Čvc 1, 2016
Publikoval:
827 přečtení

skoro nikde jsem nenarazil na nějaké info, pravda je to asi poplatné jejich současné situaci i já jsem chtěl spíše naší armádě kondolovat nebo popřát brzké uzákonění eutanázie, nicméně přeci jen mi to nedá. Obranyschopnost a obrana obecně je základním smyslem státu, bez této schopnosti není státu resp. suverenity, naše dnešní situace v mnohém odpovídá stavu naší armády a naopak.
Hej, občané! z.s. ve svém programovém prohlášení, deklarovalo nutnost obnovy obranyschopnosti naší vlasti a s tím spojené výrazné navýšení rozpočtu AČR, která není schopna tento základní úkol v současné době ani částečně zajistit a jsme plně závislí na NATO. V kapitole „Národní bezpečnost“ našeho prohlášení, mimo jiné najdete:
Národní bezpečnost
– Zvýšení rozpočet armády na 4 % do doby obnovení obrany schopnosti země.
– Zavedení povinného vojenského výcviku ve formátu základní kurs + následného pravidelného specializačního a udržovacího výcviku minimálně do věku 40let, s možností absolvování „beze zbraně“.
– Obnova pohraniční stráže a ostrahy hranic.
– Legislativně umožnit a ekonomicky podpořit vznik „domobrany resp. teritoriální obrany“ podle vzoru „dobrovolných hasičů“
– Vylepšení konceptu „civilní obrany“ a její propagace, uvedení do „provozuschopného“ stavu po materiální i lidské stránce.
blíže na: http://hejobcane.cz/…/programove-prohlaseni-petice-program…/
Žarko Jovanovič, Hej, občané z.s.,
za silnou a suverénní ČR,
spolupracující Evropu národních států
internetová prezentace: www.hejobcane.cz