Hej, občané!, z.s., za silnou a suverénní ČR, spolupracující Evropu národních států.
petice, otevřené programové prohlášení: “Program pro 100 miliónů, minimum pro Českou republiku“

Jsme dobrovolné sdružení občanů, kteří chtějí přispět svým hlediskem na věci k nezbytným a žádoucím změnám v politice ČR.

Vytvořili jsme otevřené programové prohlášení hlavních zásad jako vodítko pro ostatní spolky, sdružení i politické subjekty.

Rádi bychom obrátili pozornost na naše návrhy. Věříme, že se toto prohlášení stane jednotícím prvkem pro další občany a občanská sdružení, která mají obdobný náhled na stav věcí v naší vlasti a jejich programové řešení.

Stejně tak jde o výzvu pro politické subjekty, protože i politické strany a hnutí se mohou k prohlášení připojit a počítat s programovou podporou naší i dalších signatářů prohlášení.

Programové prohlášení

„Program pro 100 miliónů, minimum pro Českou republiku“

Národní bezpečnost

 • Zvýšení rozpočet armády na 4 % do doby obnovení obrany schopnosti země.
 • Zavedení povinného vojenského výcviku ve formátu základní kurs + následného pravidelného specializačního a udržovacího výcviku minimálně do věku 40let, s možností absolvování „beze zbraně“.
 • Obnova pohraniční stráže a ostrahy hranic.
 • Legislativně umožnit a ekonomicky podpořit vznik „domobrany resp. teritoriální obrany“ podle vzoru „dobrovolných hasičů“
 • Vylepšení konceptu „civilní obrany“ a její propagace, uvedení do „provozuschopného“ stavu po materiální i lidské stránce.
 • Zavedení povinnosti absolvování zdravotnického minima pro každého občana ČR.
 • Zajistit minimální nouzovou soběstačnost v tradičních základních potravinách.

Suverenita a zahraniční spolupráce

 • Prosazujeme zrušení Lisabonské smlouvy, jsme připraveni podpořit proces vystoupení z EU.

Jsme za zachování bezvízového styku pro občany EU, zóny volného obchodu v rámci EU i dalších států.

 • Chceme omezit naši závislost i účast v NATO v návaznosti na obnovení naší vlastní obranyschopnosti.
 • Podporujeme zajištění bezpečnosti i hospodářské spolupráce, postavené na vzájemných dohodách s jinými státy. Za našeho přirozeného a prioritního partnera považujeme Slovensko a státy sdružené v rámci států bývalé Jugoslávie a V4.
 • Požadujeme opatření proti přeshraničnímu kradení mozků a šikovných rukou, chceme zajistit dobré podmínky pro jejich uplatnění v ČR, ale nechceme se dále nechat „tunelovat“ tzv. vyspělými státy.
 • Požadujeme, aby zisk vytvořený na území ČR byl zdaněn dle norem ČR a odveden do státního rozpočtu.
 • Nebudeme podporovat politiku tzv. daňových rájů ani vnitropodnikových přesunů zisku v rámci nadnárodních korporací a spřízněných subjektů.

Spravedlnost, finance, státní správa

 • Zájmy státu a občanů jsou nadřazeny komerčním zájmům jednotlivců i korporací bez rozdílu.
 • Zamezení pozitivní diskriminace (úlev) na základě pohlaví, náboženství, rasy, sexuality, politické příslušnosti apod. s jedinou s výjimkou zdravotního stavu.
 • Občanská společnost a „světská“ pravidla jsou nadřazena náboženským.

Respektujeme fakt, že většinová společnost v ČR není organizovaná v církvích a k víře v „boha“ je       nepotřebuje. Svoboda vyznání „bez omezení“ patří na soukromou individuální úroveň jednotlivce. Požadujeme zákaz registrací nových „církví“ bez tradice v ČR včetně „Islámu“.

 • Obnovit kontrolu státu, včetně přímého ovlivňování chodu formou „zlaté akcie“ a právem veta, a zajištění přístupu všech občanů k elektřině, plynu, vodě, dopravní infrastruktuře a sítím, telekomunikacím, poště, radiotelekomunikacím, surovinovému bohatství.
 • Přehodnocení „programu imunity“ pro veřejné představitele a zavedení systému odpovědnosti a odvolatelnosti z volených funkcí.
 • Podpora prvků přímé demokracie: Referendum pro každé strategické národní rozhodnutí, Referendum typu „Lidového veta“ – na základě petice občanů, Místní referendum a přímá volba starostů v obcích.
 • Snížení DPH na úroveň sousedních států, nulová sazba na základní potraviny, zavedení „luxusní“ sazby.
 • Zavedení sektorové daně pro právnické osoby podnikající „oligopolním“ prostředí s nedokonalou konkurencí a vysokými bariérami vstupu a výstupu z odvětví (např. banky a finanční služby, telekomunikace a spoje, energetika …).
 • Zavedení majetkové daně pro osoby s majetkem vyšším než 10.000x násobek průměrné mzdy s progresí sazby (cca 2-4% ročně).
 • Daňové pobídky nastavit pro všechny podnikatele nejen zahraniční subjekty a nadnárodní korporace.
 • Bezúročné půjčky a zjednodušení startu podnikání občanů ČR.

Zdraví občanů a sociální péče

 • Chceme podpořit a navýšit zemědělskou produkci za použití tradičních, roky prověřenými a zdravotně a k přírodě šetrných postupů a technologií. Zemědělství musí být prioritně zdrojem kvalitních potravin a ne paliv. Naším cílem jsou udržitelné formy hospodaření v zemědělství, zákaz geneticky modifikovaných potravin (GMO).
 • Požadujeme opatření proti lobbingu především nadnárodních zdravotnických a farmaceutických firem. Zajištění centrálního nákupu léků, zdravotnického vybavení a materiálu (spolupráce v rámci států V4 , bývalých států Jugoslávie), zavedení exportních licencí na léky a zdravotnický materiál, podpory a legalizace osvědčené přírodní medicíny.
 • Zjednodušení státního sociálního systému na 3. úrovně státem regulovaného/garantovaného příjmu:
 • Garantovaný příjem občana (cca 7.000/měs.).
 • Garantovaný příjem aktivního občana (cca 10.000/měs.) např. pro studenty, důchodce, hledající zaměstnání, vykonávající náhradní „státní“ práci, hendikepovaní apod.
 • Minimální mzda ve výši 100/hod.
 • Reforma povinného důchodového systému reprezentovaná postupnou změnou z průběžného systému „z ruky do huby“ na kapitálový resp. smíšený systém, vytvořením národního kapitálového penzijního fondu. Do tohoto fondu by stát vložil „komerční“ státní podniky (např. ČEZ, Budvar, Lesy ČR …) a dále investoval (cca 5% z vybraného pojištění) do akvizic dalších tradičních podniků (např. Plzeňský Prazdroj apod.). Průměrný “řádný” důchod by měl tvořit cca 2/3 průměrné „čisté“ mzdy. Maximální důchod může být omezen max. částkou, musí ale více respektovat dřívější odvody pojištěnce resp. příjemce důchodu do systému než současný stav.

“Program pro 100 miliónů, minimum pro Českou republiku“
Hej, občané!, z.s., za silnou a suverénní ČR, spolupracující Evropu národních států.
Program „Minimum pro ČR“ soubor v PDF k tisku
http://hejobcane.cz/domains/hejobcane.cz/wp-content/uploads/2016/06/Minimum_pro_ČR_podpis.pdf
Podpisový arch programu/petice „Minimum pro ČR“ soubor v PDF k tisku
http://hejobcane.cz/domains/hejobcane.cz/wp-content/uploads/2016/06/Minimum_pro_ČR_arch.pdf
Chcete se nás podpořit, zapojit se, máte dotaz?
kontaktujte nás,
email: info@hejobcane.cz,
FB komunitní stránka Hej, Občané!: www.facebook.com/hejobcane
FB diskusní skupina Hej, Občané!:www.facebook.com/groups/hejobcane
písemně :
Hej, občané!, z.s., P.O.Box 57, Černokostelecká 2020, Praha 10, PSČ 100 00